Medzinárodná vedecká konferencia

Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Dobrovoľnícke aktivity a združovanie sa v sociokultúrnych súvislostiach, ktorá sa bude konať 2. júna 2016 v univerzitných priestoroch na Gondovej ulici č. 2, miestnosť číslo G236. Viac informácií nájdete v prílohe. Tešíme sa na vašu účasť. konferencia Dobrovolnictvo2.6.2016 etnologia FiFUK