Malé jubileum stretnutí na Veľkej Javorine

V sobotu 15. 10. 2022 sa skupina členiek a členov Českej národopisnej spoločnostiNárodopisnej spoločnosti Slovenska a priateľov zúčastnila na piatom priateľskom a kolegiálnom stretnutí na Veľkej Javorine.
Účastníci stretnutia na Veľkej Javorine. Stojaci zľava: H. Bakaljarová, H. Hlôšková, L. Uhlíková, J. Zajonc, J. Pospíšilová, H. Beránková, L. Hladký, I. Kopaničová, P. Popelka. V podrepe zľava: M. Kondrová, K. Popelková, foto: L. Uhlíková
  Stretnutie sa uskutočnilo za účasti bývalých i súčasných zástupcov a zástupkýň viacerých etnologických pracovísk z oboch strán česko – slovenskej hranice (H. Bakaljarová, H. Beránková, L. Hladký, H. Hlôšková, M. Kondrová, I. Kopaničová, A. Mann, P. Popelka, K. Popelková, J. Pospíšilová, L. Uhlíková, J. Zajonc). Ani hmlisté a veterné jesenné počasie skalných, tiež však nových účastníkov neodradilo od výstupu na vrchol Veľkej Javoriny, kde sme zaspievali obe naše hymny. Na príjemnom posedení v Holubyho chate nám A. Mann porozprával zaujímavé fakty o histórii chaty a P. Popelka zaspieval balady zo Strání, predniesol vlastné básne a zahral na gajdách. Budúcoročné stretnutie na Veľkej Javorine sa uskutoční 7. 10. 2023. Hana Hlôšková    
Účastníci stretnutia na Veľkej Javorine, foto: J. Pospíšilová
 
Účastníci stretnutia na Veľkej Javorine, foto: A. Mann
 
P. Popelka, foto: A. Mann
 
A. Mann, foto: J. Pospíšilová