Máj v znamení významného životného jubilea

Pozývame Vás na slávnostnú akadémiu a medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kultúrno – ekologické perspektívy agrárneho a pastierskeho spôsobu života v Európe.“ Podujatie je venované významnému životnému jubileu Dr.h.c. prof. PhDr. Jána Podoláka, DrSc. Slávnostná akadémia pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a jej excelencie, veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku sa koná 17. mája 2016 v Trnave a medzinárodná vedecká konferencia v dňoch 18. – 19. mája 2016. Viac informácií na plagáte. PODOLAK_sk_poster „Najprv sa musíš do toho kraja zamilovať, musí sa ti páčiť a musíš tam rád chodiť. A rád skúmať. A mať rád tých ľudí, ktorých skúmaš a správať sa k nim ako k svojim blízkym. Až vtedy to budeš robiť dobre.“ J.Podolák