Lúčime sa so Zuzanou Štefánikovou

PhDr. Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ, rod. PÚCHA

(7. 3. 1955  – 2. 7. 2023)

Vo veku 68 rokov nás po krátkej ťažkej chorobe náhle opustila dlhoročná členka Národopisnej spoločnosti Slovenska PhDr. Zuzana Štefániková.

V roku 1978 absolvovala štúdium národopisu na Katedre etnografie a folkloristiky FF UK v Bratislave diplomovou prácou Zoomorfný motív v archeologických materiáloch v porovnaní s etnografickým materiálom, tému rozvinula v rigoróznej práci Etnokultúrny vývin zoomorfného motívu na území Slovenska a v roku 1980 získala titul PhDr.

Pracovne pôsobila v Slovenskej národnej galérii, kde sa venovala problematike insitného umenia, na študijnom pobyte v Národopisnom ústave SAV spracúvala problematiku scénických podôb tradičného ľudového odevu a poznatky uplatnila aj ako členka porôt na súťažiach folklórnych súborov, no tiež pri návrhoch krojov pre folklórne súbory.

Od roku 1991 pracovala v Academii Istropolitana a od roku 1997 až doteraz v Academia Istropolitana Nova, v rokoch 2001 – 2008 vo funkcii riaditeľky. Viedla program Európskych štúdií, manažovala niekoľko veľkých národných a medzinárodných vzdelávacích projektov.

Priateľská, pracovitá, priama a vtipná kolegyňa i priateľka nám bude veľmi chýbať.

Zuzi, česť Tvojej pamiatke!

Hana Hlôšková