Kultúrne dedičstvo a identita

  Na Katedre sociálnych štúdií a etnológie FF UMB v Banskej Bystrici  sa 25. – 26. mája 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia Kultúrne dedičstvo a identita, ktorú organizátori realizovali v rámci projektu VEGA  1/0655/15 „Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity“. Počas dvojdňového rokovania odznelo 27 príspevkov venovaných tejto téme v jej interdisciplinárnych priesečníkoch etnológie a kultúrnej a sociálnej antropológie, muzeológie, archeológie, či pamiatkovej ochrany.Účastníci venovali pozornosť nehmotným i hmotným prejavom kultúrneho dedičstva, analyzovali možné spôsoby ich uchovania a ochrany aj v súčasných podmienkach vo vzťahu k identite profesijných, etnických, či lokálnych spoločenstiev. Rokovania sa zúčastnili vedeckí pracovníci z akademického prostredia i odborníci z prostredia aplikovanej etnológie. Do konca roka 2016 plánujeme vydať publikačný výstup konferencie. (Zdena Krišková) konferencia Banska Bystrica konferencia Banska Bystrica 3 konferencia Banska Bystrica2