Konferencia o živote v meste počas socializmu

Výskum  života v období socializmu je aktuálnou a rozvíjajúcou sa bádateľskou oblasťou (nielen) slovenskej etnológie. Samostatnú a dôležitú tému predstavuje mestské prostredie, ktoré sa v rokoch 1948-1989, v súvislosti s masívnou urbanizáciou, podstatne menilo a bolo prostriedkom i výrazom riadenej modernizácie krajiny. A práve túto oblasť si všíma konferencia s názvom ŽIVOT V MESTE POČAS SOCIALIZMU, ktorá sa 21.9.2022 uskutoční v Novej Dubnici. Podujatie organizuje Katedra etnológie FiF UK v Bratislave, Národopisná spoločnosť Slovenska a mesto Nová Dubnica. Na konferencii zaznejú príspevky od  etnológov, sociológov, muzeológov a architektov zo Slovenska, Česka, Poľska a Bieloruska. Organizátori zvolili zámerne Novú Dubnicu, ktorá bola vybudovaná ako „vzorové socialistické mesto“ na zelenej lúke a predstavuje tak špecifické prostredie pre prebiehajúci etnologický výskum života v minulosti, kolektívnej pamäti a pod. Časť prezentácií bude venovaná práve tomuto mestu. Príspevky z konferencie budú uverejnené v samostatnom zborníku a v druhom čísle Etnologických rozpráv z roku 2022. PROGRAM KONFERENCIE „ŽIVOT V MESTE POČAS SOCIALIZMU“, 21.9.2022, Nová Dubnica. Srdečne Vás pozývame!