Fond na podporu umenia

NSS reagovala na výzvu Fondu na podporu umenia a nominovala do pracovných skupín prof. PhDr. Zuzanu Beňuškovú, CSc a PhDr. Katarínu Koštialovú, PhD.