Folklór a tradície

Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre pripravila pre všetkých záujemcov rôzne aktuálne témy zo súčasnej spoločnosti, pretavené do ocenených filmových dokumentov s etnologickou problematikou. Všetci ste vítaní v Univerzitnom tvorivom ateliéri v ŠD Nitra UKF v Nitre 12. 5. 2015 o 16. hodine. 30