ONLINE ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY S NOVÝM VIZUÁLOM

Časopis Národopisnej spoločnosti Slovenska ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY sa koncom roka 2021 stal plne elektronickým internetovým časopisom uplatňujúcim princíp voľného prístupu. Časopis Etnologické rozpravy bude kontinuálne vychádzať dvakrát ročne a čítať ho môžete na oficiálnych stránkach NÁRODOPISNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKA a SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED. Veríme, že vďaka online formátu sa časopis stane dostupnejším, čo poteší nielen našich členov a priaznivcov, ale osloví aj ďalších čitateľov so záujmom o tematiku naratívov ako podstatnú súčasť etnologického a antropologického výskumu. Najnovšie a historicky prvé online číslo časopisu ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 2/2021 s témou Morálne naratívy v dejinách vyšlo pod redakčnou taktovkou Katedry etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave. Zmenou prešiel aj vizuál časopisu. Na jeho tvorbe spolupracovala Národopisná spoločnosť Slovenska s grafičkou Gabrielou Obadalovou. Základným grafickým prvkom pozadia obálky je antropomorfný motív prevzatý z tkanej výzdoby uteráka z gemerskej obce Rejdová z 2. polovice 20. storočia. Použitý bol so zámerom vizualizovať fakt, že centrom výskumného poľa etnológie je človek ako socio-kultúrna entita. Všetko o časopise Etnologické rozpravy, redakčnej rade, aktuálnych výzvach či možnostiach publikovania sa dočítate na oficiálnych stránkach Národopisnej spoločnosti Slovenska TU. Sledujte náš profil NÁRODOPISNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA – NSS aj na sociálnej sieti Facebook, kde pravidelne prinášame informácie (nielen) o časopise Etnologické rozpravy, jeho aktuálnych číslach i výzvach na publikovanie. Prajeme vám príjemné čítanie.