Etnologické rozpravy – nová redakčná rada

Vážení členovia NSS! V novom volebnom období prebehne proces inovácie aj v Etnologickcých rozpravách. Predstavujeme Vám Redakčnú radu v novom zložení:   Editorial Office Tatiana BUŽEKOVÁ (tatiana.buzekova@uniba.sk) Helena TUŽINSKÁ (helena.tuzinska@uniba.sk) Michal UHRIN (michal.uhrin@uniba.sk)   Editorial Board Jana AMBRÓZOVÁ Martina BOCÁNOVÁ Daniel DRÁPALA Tatiana KADLECOVÁ Dagmara MAJEROVÁ Katarína POPELKOVÁ Blanka SOUKUPOVÁ International Advisory Board Nevena Škrbić ALEMPIJEVIĆ (Croatia) Dmitrij FUNK (Russia) Chris KNIGHT (Great Britain) László KÜRTI (Hungary) Rajko MURŠIČ (Slovenia) Andrei ZNAMENSKI (USA)   Deadlines for submitting manuscripts: 31 March 30 June