Výzva na publikovanie

Etnologické rozpravy 2021 / 2 Morálne naratívy v dejinách Príbehy o dejinných udalostiach patria k najdôležitejším aspektom každej kultúry. Ich významnou charakteristikou je identita príslušníkov danej spoločnosti, ktorá je prepojená s morálnymi normami, s tým, čo sa považuje za správne a nesprávne. Príbehy o minulosti sú kľúčovým elementom kultúrnej výchovy – poskytujú vzor pre hrdinské činy, ale aj obrazy nepriateľov. Môžu preto odhaliť nielen nuansy morálnych pravidiel, ale aj úlohu dejín v sociálnopolitickom kontexte. Pripravované druhé číslo časopisu Etnologické rozpravy v roku 2021 poskytne priestor príspevkom venovaným téme morálnych naratívov v dejinách. Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky k relevantným témam vrátane nasledujúcich:
  • Využívanie dejín na interpretáciu súčasnosti
  • Morálne emócie v reprezentáciách dejinných udalostí
  • Obrazy hrdinov a nepriateľov v dejinách
  • Úloha dejín v kultúrnej výchove
  • Morálne posudzovanie náboženských a etnických skupín v príbehoch o minulosti
  • Masmediálne reprezentácie dejín
  • Konšpiračné teórie
  • Reprezentácie dejinných udalostí v politickom kontexte
  • Spomienkové slávnosti
  Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@gmail.com do 15. apríla 2021. Termín odovzdania príspevkov: 30. júla 2021.   CALL FOR PAPERS