ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 1/2022 – TELO A SPOLOČNOSŤ

Nové číslo online časopisu ETNOLOGICKÉ ROZPRAVY 1/2022 s témou Telo a spoločnosť vyšlo pod redakčnou taktovkou Katedry etnológie a muzeológie FF UK v Bratislave. „Výskum tela v sociálnom a kultúrnom kontexte patrí ku klasickým témam etnológie a sociokultúrnej antropológie. Otázky týkajúce sa tela a telesnosti sa prelínajú s mnohými oblasťami výskumu sociálnych vied, vrátane sexuality, pohybových a športových aktivít, či zdravia a chorôb. Masmediálne reprezentácie, ktoré sú dnes súčasťou každodenného života všade na svete, obsahujú množstvo vyobrazení tela a fyziologických procesov. S telom, telesnosťou a sexualitou sa pritom v každej kultúre spájajú sociálne a morálne normy, množstvo stereotypov.“ Uhrin, M. (2022). Editoriál : Telo a spoločnosť. Etnologické rozpravy, 29(1), 4-7. 2729-9759.       Všetko o časopise Etnologické rozpravy, redakčnej rade, aktuálnych výzvach či možnostiach publikovania sa dočítate na oficiálnych stránkach Národopisnej spoločnosti Slovenska TU. Prezrite si aj DIGITÁLNY ARCHÍV ČASOPISU, v ktorom nájdete najnovšie čísla Etnologických rozpráv, ale aj staršie bibliografie a obsahy časopisu. Sledujte náš profil NÁRODOPISNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA – NSS aj na sociálnej sieti Facebook, kde pravidelne prinášame informácie (nielen) o časopise Etnologické rozpravy, jeho aktuálnych číslach i výzvach na publikovanie. Prajeme vám príjemné čítanie.