Etnológia pre súčasnosť

Národopisná spoločnosť Slovenska, Obec Párnica, Žilinský samosprávny kraj – Oravské kultúrne stredisko a  Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Melicherčíka –  Etnológia pre súčasnosť. Konferencia sa bude konať v dňoch 8.9.-9.9.2017 v Párnici. Bližšie informácie a pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vašu účasť. Pozvánka konferencia