Etnológ v Teréne

Národopisná spoločnosť Slovenska, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Zväz múzeí Slovenska a Etnologická komisia Zväzu múzeí Slovenska Vás pozývajú na konferenciu s názvom Etnológ v Teréne. Bližšie informácie nájdete v časti Konferencie.