Etický kódex NSS

Vážení členovia NSS! Pripájame Etický kódex NSS vo formáte pdf, ktorý si môžete stiahnuť nižšie. Kódex bude tiež uložený na našej stránke pod  stanovami spoločnosti. Etický kódex získate v tlačenej podobe spolu s Etnologickými rozpravami 1/2018. EtickyKodexNSS