Etický kódex Národopisnej spoločnosti Slovenska

Národopisná spoločnosť Slovenska v spolupráci s  Katedrou etnológie a muzeológie FF UK  v Bratislave vám predkladajú návrh Etického kódexu NSS. Svoje konštruktívne pripomienky môžete posielať do 5. februára 2016 na adresu etickykodex@centrum.sk Ďakujeme vopred za vašu spoluprácu! EK NSS pracovny navrh finalna verzia