Ethnologia Europea Centralis

V týchto dňoch vyšlo nové číslo časopisu Ethnologia Europae Centralis, časopisu prioritne sa zameriavajuceho na  etnológiu v stredoeurópskom priestore. V tomto čísle nájdete texty Petra Salnera, Haliny Rusek, Magdalény Paríkovej, Juraja Zajonca, Zygmunta Klodnického, Edyty Diakowskej – Kohutovej a Boženy Lewandowskwej. Prajeme príjemné čítanie a všetkým, ktorý pomáhali pri zrode časopisu patrí naša veľká vďaka. eec obalka