Členský príspevok

Vážení členovia NSS! Pripomíname Vám platbu členského príspevku do našej spoločnosti. Členský príspevok do NSS je od 1. 1. 2012 stanovený na 15,- eur na jeden kalendárny rok, dôchodcovia 10,- eur na jeden kalendárny rok. Kolektívny člen 17 eur ročne. Výška príspevku bola prerokovaná a schválená na Valnom zhromaždení. Prosíme všetkých členov, aby  príspevky za rok 2016 uhradili podľa pokynov v mailovej komunikácii.