Členský príspevok aktualizácia

Vážení členovia NSS! Upozorňujeme na zmeny v platení členského príspevku. Aktualizáciu prijala Národopisná spoločnosť Slovenska na základe uznesení na Valnom zhromaždení NSS v Párnici v septembri 2017. Členský príspevok od roku 2018 sa zvyšuje na 20 eur ročne pre riadneho člena, členský príspevok pre kolektívneho člena bude  25 eur ročne. Výnimky v  platení členského príspevku sú zachované – študenti 10 eur na jeden kalendárny rok, čestní členovia a členovia spoločnosti nad 70 rokov – 0 eur. Platbu realizujte na : Číslo účtu : 4007906049/7500 IBAN : SK13 7500 0000 0040 0790 6049 Názov účtu : Národopisná spoločnosť Slovenska