Členské príspevky

Oznamujeme členom Národopisnej spoločnosti Slovenska, že momentálne pracujeme na zefektívnení platobného systému členských príspevkov. Od nasledujúceho mesiaca (február) si na našej domovskej stránke nájdete aktuálne informácie, ktoré urobia systém prehľadnejším. 25