Členské príspevky za rok 2015

Vážení členovia Národopisnej spoločnosti Slovenska! Ďakujeme všetkým, ktorí do dnešného dňa zaplatili svoje členské príspevky a podporili tak riadny chod našej spoločnosti. Našich členov, ktorí v prúde svojich povinností zabudli na jeho zaplatenie upozorňujeme, že je možné príspevok uhradiť jednoducho prostredníctvom internet bankingu. Číslo účtu : 4007906049/7500 IBAN : SK13 7500 0000 0040 0790 6049 Názov účtu : Národopisná spoločnosť Slovenska Do správy pre prijímateľa je nutné napísať vaše meno, inak nebude možné platbu identifikovať. Výška členského príspevku je 15 eur, tak ako bolo schválené na Valnom zhromaždení NSS s účinnosťou od 1.1.2012. Výška členského príspevku pre kolektívnych členov je 17 eur na jeden kalendárny rok. Ďakujeme, že podporujete našu spoločnosť.