Členské príspevky 2015

Vážení členovia NSS, svoje členské príspevky si môžete uhradiť aj prostredníctvom internet bankingu. Číslo účtu : 4007906049/7500 IBAN : SK13 7500 0000 0040 0790 6049 Názov účtu : Národopisná spoločnosť Slovenska Do správy pre prijímateľa je nutné napísať vaše meno, inak nebude možné platbu identifikovať.   26