Cesty Jana Botíka

Katedra etnológie a muzeológie a Národopisná spoločnosť Slovenska Vás srdečne pozývajú na prezentáciu zborníka venovaného životu a dielu prof. PhDr. Jána Botíka, CSc., ktorá sa uskutoční 28.2.2019 o 10.50 hod. na Gondovej ulici č. 2, v miestnosti 366 v Bratislave. Publikáciu vydala Národopisná spoločnosť Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia. Tešíme sa na Vašu účasť!