CENY NÁRODOPISNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKA 2021

25. 3. 2021 sa uskutočnilo online XXI. Valné zhromaždenie Národopisnej spoločnosti Slovenska, na ktorom NSS opäť ocenila výnimočné počiny v etnologickej a múzejnej praxi za obdobie rokov 2018 – 2020. Ocenenia boli udelené v kategóriách publikácia, výstava/expozícia, taktiež bola udelená Cena Adama Prandu a jedno zvláštne uznanie. Ceny vyhlásila predsedníčka NSS Martina Bocánová.   CENA NSS V KATEGÓRII:  PUBLIKÁCIA Krekovičová, Eva: Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku. Výskum z obdobia 1991 – 2017. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA SAV 2018. Mann, Arne B.: Rómski kováči na Slovensku – Roma Blacksmiths in Slovakia. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 2018. Margita Jágerová a kol.: Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia (vybrané problémy). Nitra: UKF 2018. Danglová, Oľga: Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku / Ornament and Object. Decorative Tradition in Slovakia. Bratislava, 2019. Zuskinová, Iveta: Ovčiarstvo v Liptove. Spoločnosť priateľov liptovskej dediny, 2019 Bocánová, Martina – Žeňuchová, Katarína: Zakliata hora Pavla Dobšinského. Bratislava: Národopisná spoločnosť Slovenska 2019. Zajonc, Juraj: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA  SAV, 2020. Salner, Peter (Ed.): Holokaust okolo nás: Roky 1938-1945 v kultúrach spomínania. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV: Marenčin PT, 2020. Bužeková, Tatiana: Mágia a čarodejníctvo v etnografických štúdiách do polovice 20. storočia. Bratislava: AKAmedia 2020.   CENA NSS V KATEGÓRII:   VÝSTAVA/EXPOZÍCIA Dita Andrušková: Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. Záhorské múzeum v Skalici. Peter Jantoščiak (kurátor výstavy), Oskár Elschek (námet výstavy): Majstri hudobných nástrojov – hudobné nástroje v ľudovej kultúre na Slovensku. Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Bratislava, 2020. Izabela Danterová – Sandra Kralj Vukšić – Tatjana Buha: Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Vlastivedné múzeum v Galante, Galanta.   CENA ADAMA PRANDU Jana Ambrózová – Bernard Garaj:  Za organizáciu medzinárodnej konferencie Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s) v 2018 a za rovnomenný zborník,  Nitra 2019.   ZVLÁŠTNE UZNANIE: Katedra etnológie a muzeológie FiF UK za: Veľký odborný seminár v rámci Týždňa vedy a techniky 2018, 2019, a aj online 2020.   Hlavný výbor NSS