Blíži sa celoslovenské kolo ŠVOUČ

Celoslovenskú prehliadku študentských vedeckých a umeleckých prác tento rok organizuje Katedra etnológie a folkloristiky UKF v Nitre. Súčasťou programu bude aj prezentácia výsledkov projektu Etnológ za kamerou (Audiovizuálne techniky v etnológii), ktorý bol podporený z Dotácie na organizačnú podporu kultúrnej činnosti študentov UKF.
SVOC