Autorská skladateľská súťaž

Nedostatok nových zborových skladieb, s ktorým zápasia zbormajstri speváckych zborom bol podnetom pre vyhlásenie autorskej skladateľskej súťaže na skladby pre detské spevácke zbory a spevácke zbory dospelých. Do súťaže, ktorej vyhlasovateľmi sú Národné osvetové centrum a Slovenský ochranný zväz autorský sa môžu zapojiť tak etablovaní skladatelia, ako aj poslucháči umeleckých škôl i ďalší záujemcovia bez vekového alebo iného obmedzenia. Uzávierka súťaže je 30. 4. 2016. sozapdf.