Akadémia rómskych štúdií

Ústav etnológie SAV v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravuje konferenciu s workshopom pre odbornú verejnosť pod názvom Akadémia rómskych štúdií, ktorá sa bude konať v dňoch 11.-13.11. 2015 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom akadémie je jednak prezentovať najnovšie trendy z oblasti rómskych štúdií v Európe a tiež otvoriť pravidelný kurz (raz ročne) rómskeho jazyka pre odbornú verejnosť. Prvý deň podujatia (11. 11. 2015) bude venovaný prednáškam popredných expertov romistov zo Slovenska, z Čiech a Fínska. Účasť prisľúbili uznávaní odborníci z romistických pracovísk v Európe (Kimmo Granqvist z Univerzity v Helsinkách, Viktor Elšík z Karlovej Univerzity v Prahe, Arne Mann a Tatiana Podolinská z Ústavu etnológie SAV v Bratislave), ktorí predstavia svoje výskumy a otvoria interdisciplinárnu diskusiu o najnovších trendoch v romistike. Prednášky budú otvorené pre verejnosť a uskutočnia sa v budove SAV na Klemensovej 19 v Bratislave, vo veľkej zasadačke na 5. poschodí od 13. hod.
Ďalšie dva dni akadémie (12. – 13. 11. 2015) budú venované kurzu rómčiny pre cca 30 vopred zaregistrovaných začiatočníkov. Kurz budú viesť traja lektori (jeden lingvista z ČR a dve rómske lektorky s praxou vyučovania rómčiny). Zaradenie kurzu rómskeho jazyka pre začiatočníkov vychádza zo skutočnosti, že veľká väčšina odborníkov (akademická sféra, tretí sektor, zamestnanci decíznej sféry), ktorí sa venujú rómskym štúdiám na Slovensku, neovládajú rómsky jazyk a jedným z kľúčových predpokladov pre hlbšie porozumenie tejto problematiky je aj základná znalosť jazyka cieľovej skupiny. Kurz sa uskutoční v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra SR na 2. poschodí a Pribinovej ulici č.2 v Bratislave od 9. hod. do 18. hod.
Pozor, nakoľko je na kurze obmedzený počet miest, je nevyhnutné sa vopred registrovať! Link na registráciu – https://docs.google.com/forms/d/14uLPDMdCFMAbHkcVsI7Mr9txs5G3AXoWq_2OqEsc0-c/viewform?edit_requested=true. Registrácia je predĺžená do piatku (6. 11. 2015). Študenti majú zľavnený registračný poplatok na 20 €.