22. MFF ETNOFILM ČADCA 2022

Od 8. do 11. novembra 2022 sa v Čadci uskutoční medzinárodné bienále dokumentárneho etnologického filmu ETNOFILM ČADCA 2022. Národopisná spoločnosť Slovenska je aj tento rok jedným z hlavných partnerov Medzinárodného súťažného festivalu ETNOFILM ČADCA, ktorý ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v komplexnosti a zložitosti meniaceho sa sveta i spôsobu života.   „Poslaním MFF ETNOFILM ČADCA je prezentácia a konfrontácia súčasnej celosvetovej tvorby dokumentárneho, etnografického filmu. Hlavným zámerom festivalu je predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov, vedcov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel, študentskú a neprofesionálnu tvorbu, prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie a organizovať na pôde festivalu odborné a vzdelávacie podujatia v danej problematike s dôrazom na zapojenie širšej verejnosti.“ MFF ETNOFILM ČADCA 2022 bude venovať mimoriadnu pozornosť filmom o kultúrnej rozmanitosti národov Európy, ktorá je základom európskeho kultúrneho dedičstva. Do 22. ročníka  festivalu bolo prihlásených 68 dokumentárnych filmoch z 21 krajín a o jednotlivé ocenenia zabojuje dvadsať súťažných dokumentárnych filmov. Medzinárodnú porotu zo Slovenska, Čiech a Poľska tvoria: Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (predsedníčka poroty), PhDr. Pavel Popelka, CSc., Dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ, Mgr. Ivo Brachtl, MSc. Pavel Borecký MA. a čestný člen poroty PhDr. Ladislav Volko PhD. Viac o filmovom festivale ETNOFILM ČADCA 2022 sa dozviete tu: https://www.etnofilm.sk/. MFF ETNOFILM ČADCA  VÁS ČAKÁ!